Hakkımızda

fotograf

Kübra ÖZONAY

Uzman Fizyoterapist

1990 yılında İzmir’de doğdu. 2013 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden mezun oldu. Fizik tedavi merkezi, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi gibi yerlerde çalışarak tecrübeler edindi. 2020 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Muskuloskeletal Fizyoterapi Yüksek Lisans Bölümü’nü bitirdi. Sonrasında İzmir Demokrasi Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nde doktora yapmaya başladı. Akademik alanda makale, kitap bölümü, sözlü ve yazılı kongre bildirileri gibi birçok yayına sahiptir. Bunların dışında birçok sertifika ve katılım belgeleri de bulunmaktadır.

YÜKSEK LİSANS TEZİ: Spesifik olmayan kronik boyun ağrısında derin servikal fleksör kas enduransı ile boyun pozisyon duyusu ve vücut dengesinin ilişkisi

SERTİFİKALAR VE KATILIM BELGELERİ:

 • Üç Boyutlu Skolyoz Tedavisi - 2023
 • İleri Ortopedik Manuel Terapi Level 1 Kursu Sertifikası-2022 (Lumbo-sakral, servikal ve torasik bölge manipulasyon ve mobilizasyon teknikleri)
 • Üst Ekstremite İleri Ortopedik Manuel Terapi Level 1 Kursu Sertifikası-2022
 • Alt Ekstremite İleri Ortopedik Manuel Terapi Level 1 Kursu Sertifikası-2022
 • Enstrüman Yardımlı Yumuşak Doku Mobilizasyonu Graston Metodu ve Tetik Nokta Kursu Sertifikası-2022
 • Kinezyolojik Bantlama Kursu Sertifikası-2022
 • İleri Ortopedik Manuel Terapi Level 2 Kursu Sertifikası-2022 (Tip 1 ve Tip 2 pelvis fonksiyon bozukluğu değerlendirmesi ile servikal, torakal ve lumbosakral bölgeleri içeren değerlendirme yöntemleri)
 • İleri Ortopedik Manuel Terapi Level 2 Kursu Sertifikası-2022 (Servikal ve lumbal instabilite muayeneleri, C0-C1 ve C1-C2 manipulasyon ve mobilizasyon teknikleri, FRS, ERS ve NSR omurga manipulasyon ve mobilizasyon teknikleri)
 • Klinik Pilates Egzersiz Metodu Reformer Kursu Sertifikası-2022
 • Reformer Pilates Eğitmenliği Eğitim Sertifikası-2022
 • Hamile Pilates Eğitmenlik Eğitimi Sertifikası-2022
 • Uygulamalı İleri SPSS Kursu Katılım Belgesi-2022
 • Karabağ II. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi Katılım Sertifikası-2021
 • Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 4. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi Katılım Sertifikası-2021
 • Sistematik Derleme ve Meta-Analiz Yapma ve Yayına Hazırlama Kursu Katılım Belgesi-2021
 • Osteopatik Manuel Terapi Sertifikası-2017
 • Kuru İğneleme Sertifikası-2017
 • Kupa Terapisi Sertifikası-2017
 • Lumbal, Servikal ve Torakal Bölge Manipulasyon ve Mobilizasyon Kursu Sertifikası-2013

AKADEMİK YAYINLAR:

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Çinar Özdemir, Ö., & Özonay, K. (2022). Relationship between anxiety, depression, symptom level, and quality of life in individuals with COPD. Journal of Experimental and Clinical Medicine, 39(1), 144-148.

Barğı, G., & Özonay, K. (2022). Assessment of neck pain, low back pain and disability in patients isolated at home due to mild-COVID-19: a cross-sectional study. Journal of Basic and Clinical Health Sciences, 6(1), 155-163.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

Barğı, G., & Özonay, K. (2021). Investigation of neck pain, low back pain, and disability in individuals isolated at home due to COVID-19. 4th International Health Sciences and Life Congress Abstract Book, p.250.

Çinar Özdemir, Ö., & Özonay, K. (2021). Examination of anxiety levels according to COPD stages. Karabakh II. International Congress of Applied Sciences, Azerbaijan National Academy of Sciences, Proceeding Book Volume-I, p.136-143.

Çinar Özdemir, Ö., Sürmeli, M., & Özonay, K. (2021). Investigation of the relationship between kinesiophobia, pain, and depression in individuals with neck pain. Izmir Democracy University International Congress of Health Sciences (ICHES-IDU 2021), p.41-42.

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

Çinar Özdemir, Ö., & Özonay, K. (2022). Urinary incontinence. In: Harutoğlu, H., İyigün, G., Angın, E., & Kahraman, A. (Eds.). Special topics in physiotherapy and rehabilitation (p.183-196). Ankara: Hipokrat Publishing.

Özonay, K. ve Çinar Özdemir, Ö. (2021). Kronik problemleri olan yaşlı bireylerde fizyoterapi ve rehabilitasyon. Erbahçeci, F., Ün Yıldırım, N. (Ed.). Geriatrik fizyoterapi ve rehabilitasyon içinde (s.511-537). Ankara: Hipokrat Yayınevi.

Özonay, K. ve Çinar Özdemir, Ö. (2021). Kas-iskelet fizyoterapisi ve rehabilitasyonu. Harutoğlu, H. (Ed.). Güncel yaklaşımlarla fizyoterapi ve rehabilitasyona giriş içinde (s.139-152). Ankara: Hipokrat Yayınevi.

Çinar Özdemir, Ö. ve Özonay, K. Üriner inkontinans. Harutoğlu, H. (Ed.). Fizyoterapi ve rehabilitasyonda özel konular içinde (s.185-197). Ankara: Hipokrat Yayınevi.

Toprak, D., Çinar Özdemir, Ö. ve Özonay, K. (2021). Fizyoterapide ısı, ışık ve su uygulamaları. Harutoğlu, H. (Ed.). Güncel yaklaşımlarla fizyoterapi ve rehabilitasyona giriş içinde (s.55-67). Ankara: Hipokrat Yayınevi.

Özonay, K. ve Çinar Özdemir, Ö. (2021) Boyun ağrısında değerlendirme. İzmir Demokrasi Üniversitesi Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Kongre Kitabı.

Yayın aşamasında olan makaleler:

Özonay, K., & Yeşilyaprak S. S. Relationship of deep cervical flexor muscle endurance with neck position sense and balance in nonspecific chronic neck pain: a cross-sectional study.

Çinar Özdemir, Ö., Yıldırım, B., & Özonay, K. Examination of the relationship between fear of COVID-19, sexual functions, depression, and anxiety in women with COVID-19.

Yayın aşamasında olan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

Özonay, K. ve Taşpınar, F. Ekstremite kas yorgunluğunun postüral kontrol üzerine etkileri.

Özonay, K. ve Çinar Özdemir, Ö. Kronik hastalıklarda mental problemler.

Özonay, K., & Çinar Özdemir, Ö. Musculoskeletal physiotherapy and rehabilitation.

Toprak, D., Çinar Özdemir, Ö., & Özonay, K. Heat, light and water applications in physiotherapy.