KLİNİK MASAJ

KLİNİK MASAJ

Belirli bir teknikten ziyade kapsamlı bir sistemi tanımlayan klinik masaj, bu yönüyle diğer masaj tekniklerinden ayrılmaktadır. Yumuşak doku işlev bozuklukları, ağrı ve yaralanmaların tedavisinde masajın en etkili tekniklerini birleştirme kapasitesine sahiptir. Klinik değerlendirme, doku yaralanmasının fizyolojisini tedavinin fizyolojik etkileriyle eşleştirme ve tedaviye uyum sağlama gibi bileşenleri bulunmaktadır. Yumuşak dokudaki dolaşım bozukluklarının, spazmın (kas kasılmalarının) ve işlev bozukluklarının belirli tekniklerle giderilmesini amaçlamaktadır. Alanında uzman kişiler tarafından uygulanmaktadır.